Finančný príspevok

Príspevky za naše služby

Dobrovoľný finančný dar

Výška daru je dobrovoľná a závisí od vlastnej životnej situácie a možností. Darom podporíte rozvoj a chod štúdia.